لزوم بازنگری در بعضی قوانین و مقررات مرتعداری

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان گفت: در راستای اصلاح، احیا، توسعه و استفاده بهینه مراتع دارد، باید در بعضی قوانین و مقررات امور مرتع و مرتعداری باید بازنگری شود.به گزارش خبرگزاری فارس از کرمان، گردهمایی روسای ادارات امور مراتع منطقه یک کشور به مدت دو روز در کرمان برگزار و مباحثی از قبیل اقتصادی کردن طرح‌های مرتعداری و تدوین سند راهبردی مدیریت استراتژیک مراتع کشور در کارگاه‌های اختصاصی روسای مراتع منطقه یک کشور به بحث و تبادل نظر گذاشته می‌شود. مهدی رجبی‌زاده مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان در حاشیه گردهمایی روسای ادارات امور مراتع منطقه یک کشور اظهار داشت: با توجه به نقشی که دفتر امور مراتع سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور در اصلاح، احیا، توسعه و استفاده بهینه مراتع دارد، باید جایگاهش ارتقا یابد و در بعضی قوانین و مقررات امور مرتع و مرتعداری باید بازنگری شود. وی با بیان اینکه از آنجایی که ما نمی‌توانیم در اقلیم تغییری به‌وجود بیاوریم، باید در چارچوب مدیریت سازگار با اقلیم، برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری اتخاذ کنیم، عنوان کرد: باید روی شیوه‌ها و الگوهای جدید سرمایه‌گذاری و در رویکردمان به مرتع، یک بازنگری داشته باشیم. مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان خاطرنشان کرد : در این دو سه دهه، عوامل متعددی در تخریب مراتع نقش داشته‌اند که همه عوامل را به‌خوبی شناخته‌ایم و باید تلاش کنیم این عوامل بیش از این باعث تخریب مرانع نشوند. رجبی‌زاده افزود: فعالیت‌ها و عملیات اصلاحی و احیایی در مراتع، مانند کارهای سازه‌ای، شاید نمود نداشته باشند، اما نقش بسزا و پایداری در مراتع دارند.
تاریخ انتشار خبر: 
پنجشنبه, ۰۹/۲۹/۱۳۹۷