مراتع کشور تأمین کننده 70درصد آب شیرین کشور می باشد

معاون دفتر امور مراتع سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری کشور با بیان این مطلب گفت : مراتع کشور حدود 85 میلیون هکتار وسعت دارد که بیش از 52درصد از عرصه های منابع طبیعی را در بر می گیرد. مصطفی بیگلری اظهار داشت : حدود 930 هزار نفر بصورت مستقیم که با خانواده هایشان جمعیتی حدود 5 میلیون نفر می شوند ، از مراتع بهره برداری می کنند. وی بیان داشت : حدود 38 میلیون واحد دامی در مراتع کشور وجود دارند که با توجه به خشکسالی های اخیر ، 9میلیون تُن علوفه خشک بصورت رایگان در اختیار صاحبان آنان از سوی دفتر امور مراتع گذاشته شده است. بیگلری گفت: در حال حاضر دفتر امور مراتع سازمان ، طرح های: مدیریت پایدار مراتع ، ساماندهی مدیریت چرا ، طرح های مرتعداری ، طرح بهبودو اصلاح مراتع استانی و کنترل پروانه های چرا را در دستور کار خود دارد.
تاریخ انتشار خبر: 
دوشنبه, ۱۰/۰۳/۱۳۹۷