حدود ۲۴۰ تسهیل‌گر حرفه‌ای‌، هماهنگی برنامه‌ها و فعالیت‌‌های آبخیزداری را دنبال می‌‌کنند.

مدیرکل دفتر آموزش، ترویج و مشارکت مردمی سازمان جنگل ها‌، مراتع و آبخیزداری کشور‌، به هنگام بازدید از پروژه‌های آبخیزداری در کرمان گفت: فعالیت‌های آبخیزداری در 640 حوزه آبخیز کشور از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی، شروع و مراحل پایانی کارهای سازه‌ای را دنبال می کنند.وحید جعفریان اظهار داشت: حدود ۲۴۰ تسهیل‌گر حرفه‌ای‌، در رابطه با سیاست‌ها، برنامه‌ها وفعالیت‌های ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری استان‌ها‌، به ویژه اقدامات آبخیزداری‌، مشغول فعالیت هستند و نقش بسیار موثری را، در دخیل کردن جوامع محلی و بهره بردن از دانش بومی آنان ایفا می کنند. وی افزود: اقدام ارزشمندی که سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور‌، در پروژه‌های آبخیزداری از محل صندوق توسعه ملی‌، دنبال می کند‌، صرفاً پروژه‌های سازه‌ای و فیزیکی نیست‌، بلکه تمامی فعالیت‌های مرتبط‌، به ویژه مشارکت جوامع محلی و مردم را در انجام این پروژه‌ در دستور کار دارد. مدیرکل دفتر آموزش ،ترویج و مشارکت مردمی سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری کشور گفت: تخصیص ۲۰۰ میلیون دلار اعتبار از محل صندوق توسعه ملی‌، سبب شده است که فعالیت‌های مرتبط‌، با شتاب و گستردگی زیاد در حوزه‌های آبخیز استان ها‌، انجام شود. وی تصریح کرد: اختصاص این اعتبار با تأکید بر نقطه نظرات رهبر معظم انقلاب اسلامی انجام گرفته و به نوعی تعیین‌کننده اولویت‌هایی است که باید در مدیریت پایدار منابع طبیعی کشور‌، به آن توجه شود. جعفریان یادآور شد: حوزه‌های آبخیز‌، تامین کننده منابع آب قنوات و آبهای زیرزمینی هستند و با توجه به خشکسالی و کم آبی که از چالش‌های جدی کشور است‌، فعالیت‌های آبخیزداری‌، می توانند به عنوان یک اقدام زیربنایی تلقی شوند. این مقام مسوول افزود: خوشبختانه با شروع فعالیت ها‌، شاهد هستیم طیف‌های گسترده‌ای از جوامع محلی در رابطه با پیامدهای مثبت این طرح صحبت می‌کنند و نظرات و پیشنهاداتی برای اجرای فعالیت‌ها در سال آتی دارند که همه اینها به ما کمک می‌کند تا بتوانیم به مدیریت پایدار منابع طبیعی نزدیک شویم. جعفریان گفت: اینکه مردم محلی بپذیرند و احساس کنند که در تصمیم‌گیری، بهره‌برداری و اجرای پروژه‌های منابع طبیعی نقش دارند، برای ما بسیار ارزشمند است. وی در رابطه با بهره بردن از دانش بومی و توان افزایی جوامع محلی گفت: این پروژه باعث ارتقاء سرمایه‌های اجتماعی شده و اجرای آن کمک کرده است تا مردم و مسوولان در کنار هم قرار بگیرند و نقطه نظرات و پیشنهادهای خودشان را مطرح و بهترین برنامه و تصمیم گیری را اتخاذ کنند.
تاریخ انتشار خبر: 
چهارشنبه, ۱۰/۰۵/۱۳۹۷