فعالیت های آبخیزداری از اعتبارات صندوق توسعه ملی، بخاطر جامع بودن آن، بسیار ارزشمند است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان گفت: پروژه‌ها و فعالیت های آبخیزداری از اعتبارات صندوق توسعه ملی ، بخاطر جامع بودن و گستردگی آن در تمامی حوزه های کاری ، بسیار ارزشمند هستند. به گزارش خبرگزاری برنا از کرمان؛ مهدی رجبی زاده در نشست خبری ستاد صندوق توسعه ملی که در محل اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان ،با حضور مدیرکل دفتر آموزش،ترویج و مشارکت مردمی سازمان جنگلها ، مراتع و آبخیزداری کشور، معاون روابط عمومی و امور بین الملل سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان، سر تسهیلگر پروژه توانمندسازی جوامع محلی، کارشناسان و رابطین دفتر آموزش، ترویج و مشارکت مردمی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان، تشکیل شد، افزود : دو پروژه توانمندسازی جوامع محلی و مستندسازی فعالیت ها ، از پروژه های خوب و تأثیرگذار هستند که همراه با کارهای سازه ای و فیزیکی پروژه در حال انجام هستند . وی اظهار داشت: باید از این فرصت ایجاد شده در راستای فرهنگ سازی منابع طبیعی و اشاعه و ارتقا آن حداکثر بهره را برد . این مقام مسوول گفت : اختصاص یک درصد از اعتبارات اختصاص داده شده ، به مستندسازی و توانمندسازی جوامع محلی ، بسیار اندک است و اگر اعتبارات بیشتری به این دو بخش داده شده بود ، کارهای فرهنگی بیشتری می شد انجام داد.
تاریخ انتشار خبر: 
یکشنبه, ۱۰/۰۹/۱۳۹۷