استان کرمان ، الگوی توانمندسازی جوامع محلی است

مدیرکل دفتر آموزش، ترویج و مشارکت مردمی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت: استان کرمان، پیشرو و الگو در توانمندسازی جوامع محلی است. به گزارش خبرگزاری برنا از کرمان؛ وحید جعفریان در نشست خبری ستاد صندوق توسعه ملی که در محل اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان ،با حضور مدیرکل دفتر آموزش،ترویج و مشارکت مردمی سازمان جنگلها ، مراتع و آبخیزداری کشور، معاون روابط عمومی و امور بین الملل سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان، سر تسهیلگر پروژه توانمندسازی جوامع محلی، کارشناسان و رابطین دفتر آموزش، ترویج و مشارکت مردمی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان، تشکیل شد، افزود: کرمانی ها، کارهای مشارکتی را خوب می پذیرند و الگو ی مشارکت پذیری آنان، به عنوان یک درس به دیگر استان ها قابل تعمیم دادن است. وی خاطر نشان کرد: آموزش، ترویج و مشارکت مردم در پروژه‌ها، از ارکان توسعه پایدار هستند . وحید جعفریان اظهار داشت : جایگاه آموزش در آموزه های دینی و ملی ما جایگاهی خاص و به آن توصیه شده است و رویکرد و نگاه ما به مسائل منابع طبیعی ، باید همواره بر آموزش ،ترویج و فرهنگ سازی استوار باشد . وی خطاب به رابطین دفتر آموزش ، ترویج و مشارکت مردمی اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان کرمان گفت : راه قهریه و خصوصی سازی در منابع طبیعی ، راه درستی نیست و باید مشارکت مردم و توجه به جوامع محلی را در سرلوحه امور قرار بدهیم. این مقام مسوول بیان داشت : استان کرمان در حوزه توانمندسازی جوامع محلی ، یکی از استان های پیشرو و الگو در سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری کشور است و کرمانی ها کار مشارکتی را خیلی خوب می پذیرند و به همین خاطر می توانیم موضوعاتی را به عنوان درس از این استان ، به سایر استان ها تعمیم بدهیم. وی خاطرنشان کرد: سند راهبردی آموزش ، ترویج و مشارکت مردمی سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری کشور ، مراحل پایانی تدوین خود را می گذراند و تدوین نهایی این سند ، در آینده نقشه راه ما خواهد بود.
تاریخ انتشار خبر: 
یکشنبه, ۱۰/۰۹/۱۳۹۷