پروژه های آبخیزداری احداث شده در بالا دست شهر کرمان در سال 97 مانع از بروز سیل و خسارت ناشی از بارندگی اخیر به تاسیسات شهری، ابنیه، باغات و مزارع کشاورزی درروستا های دارسینوئیه و ده خانی شد.

اجرای پروؤه های بند خاکی و سنگ و سیمان احداث شده در محل بالا دست شهر کرمان و از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی در سال گذشته مانع از بروز خسارت به تاسیسات شهری و وقوع سیل در روستا های دارسینوئیه و ده خانی در بالا دست شهر کرمان گردید. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان، در باران های اواخر فروردین ماه که شدت زیاد و مدت کم از مشخصه های بارز آن بود، پروژه های اجرا شده در حوزه آبخیزداری، شامل احداث 2 بندخاکی متراکم و دو بند سنگی ملاتی در بالا دست شهر کرمان و در منطقه دارسینوئیه و ده خانی، نقش موثری در پیشگیری از بروز خسارات به ابنیه ، باغات و راه روستایی منطقه ایفا نمودند. عملکرد و اثر بخشی این پروژه ها در حین بارندگی و پس از آن مورد بازدید مدیر کل، رئیس شواری اسلامی، دهیار و اهالی ساکن در منطقه قرار گرفت و در مصاحبه های انجام شده با اهالی و دهیار منطقه، همگان با ابراز خرسندی از این عملکرد بر تاثیر آن بر کشاورزی و توسعه روستا صحه گذاشتند.
تاریخ انتشار خبر: 
چهارشنبه, ۰۲/۰۴/۱۳۹۸