مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری در بازدید از پروژه های ترسیب شهداد : پروژه ارزشمند ترسیب کربن به منابع طبیعی شهداد با سابقه ای طولانی جانی دوباره بخشید .

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری و رئیس اداره بیابان با همراهی رئیس اداره منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان کرمان و مدیر اجرایی طرح ترسیب کربن روز گذشته از پروژه های موفق اجرا شده در قالب طرح ترسیب کربن بازدید نمودند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان، در این بازدید مدیر کل منابع طبیعی و رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان به همراه هیئت های همراه پس از بازدید از اراضی واگذاری به شرکت عمران مهر شهداد ( تحت پوشش شرکت هواپیمایی ماهان ) از گونه های کشت شده جنگلی ومرتعی توسط این شرکت که به روش های نوین آبیاری مجهز است بازدید نمودند. مهدی رجبی زاده سپس از فعالیتهای جنگل کاری مشارکتی ده نو ( به مساحت یکصدو سی هکتار)، جنگل کاری مشارکتی علی آباد مظفری و مالچ پاشی های گذشته در این بخش بازدید نمود و در پایان در جمع همکاران واحد منابع طبیعی شهداد به صحبت های مسئول واحد شهداد، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان کرمان و مدیر اجرایی و تسهیلگر پروژه گوش فرا داد. شادمانی تسهیلگر طرح در شهداد نتیجه سالها تلاش در طرح ترسیب را جلب اعتماد همه جانبه مردم به منابع طبیعی دانست که عضویت بیش از یک هزار و هفتصد نفر از مردم در صندوق های خرد توسعه روستایی گواهی بر این امر مهم است. رحمت ا... باقری رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان کرمان نیز با قدردانی از حضور مدیر کل در جمع همکاران این بخش، با برشمردن گستردگی کار در اداره منابع طبیعی شهرستان کرمان، جبران کمبود نیرو بویژه در بخش حفاظت و ایجاد انگیزه برای همکاران را دو ضرورت اجتناب ناپذیر خواند و نیاز مبرم به استفاده از تجربه تسهیلگران که سالها برای نیل به اهداف منابع طبیعی تلاش نموده اند را خواستار شد. مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان، شهداد را جزو معدود بخشهایی عنوان کرد که امور مرتبط با منابع طبیعی سالهاست بصورت مستمر ودر سطحی وسیع در آن انجام گرفته و آنرا یکی از پایگاههای حائز اهمیت منابع طبیعی دانست و افزود: از نظر سابقه واحد منابع طبیعی شهداد قدمتی درحد یک شهرستان دارد و علیرغم این واقعیت آنگونه که باید در آن سرمایه گذاری نشده است و ما خوشحالیم که پروژه ترسیب در واقع به منابع طبیعی دراین بخش جانی دوباره بخشیده است. رجبی زاده افزایش ارزش آب و زمین در چند سال اخیر را عاملی برای افزایش ضرورت توجه به حفاظت در منطقه دانست و افزود: این واقعیت بدان معنا نیست که ما خصوصا در حفاظت از اراضی به دنبال تشکیل پرونده های حقوقی متعدد باشیم بلکه در صددیم مردم را در جهت صحیح برای حفظ این منابع خدادادی راهنمایی کنیم. مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری افزود: بخشی از این مشکلات به دلیل رها شدن اراضی است که نتیجه آن در مواردی ملی شدن اراضی بوده و ما در این زمینه خود را ملزم به تفسیر دقیق تصاویر هوایی می دانیم و تعامل با مردم برای رفع تنش ها از ضروریات کار است .همچنین تلاش ما اینست که حفاظت از اراضی در سیرچ که در آن شاهد مشکلاتی عدیده در این زمینه هستیم بصورت مجزا انجام شود و امور حفاظت از طرف بخش شهداد عمدتا بر روی اندوهجرد تمرکز یابد. مهدی رجبی زاده با تقدیر از تلاشهای تسهیلگران طرح ترسیب محاسبه سابقه کار برای این جوانان در استان را حداقل خدمتی دانست که برای این قشر پرتلاش انجام شده و افزود: نهایت تلاش خود را برای تعیین تکلیف آنان پس از پایان کار پروژه ها بکار خواهیم برد. ایشان دستاورد اعتماد سازی در بین مردم را نیازمند به نظارت همیشگی دانست و افزود: مااعتقاد داریم پروژه های بین المللی همواره باید تحت مدیریت واحد قرار گیرند و لازمه وجود ارتباط دو سویه مستحکم بین مردم و مسئولین اجرایی تعریف ساختاری محکم در این زمینه است. مدیر کل در پایان و پس از بازدید از ساختمان اداری و مهمانسرای نوساز اداره در زمینه ساخت ساختمان اداری جدید برای این واحد نیز قول پیگیری داد.
تاریخ انتشار خبر: 
یکشنبه, ۰۲/۱۵/۱۳۹۸