برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت چرای دام با هدف طرح توانمندسازی جوامع محلی

به منظور حفظ و احیاء مراتع کارگاه آموزشی مدیریت چرای دام با حضور مرتعداران و بهره برداران منابع طبیعی حوزه آبخیز راویز در محل اداره منابع طبیعی شهرستان رفسنجان برگزار گردید. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان رفسنجان، سعید حسنی کارشناس فنی اداره در خصوص مدیریت چرا و اثرات مثبت چرای به هنگام اعلام کرد: مرتعدارانی که ممیزی مراتع آنان قبل از سال 1395انجام شده است باید جهت تجدید ممیزی و همچنین تهیه طرح مرتعداری اقدام کنند. وی اظهار داشت: حفظ و حراست از مراتع برعهده صاحبان پروانه چرای دام است و هرگونه استفاده ناصحیح از مراتع باعث تخریب پوشش و در نهایت از بین رفتن مراتع و متضرر شدن مرتعدار می گردد.
تاریخ انتشار خبر: 
شنبه, ۰۲/۲۱/۱۳۹۸