اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری از حضور دانشجویان بویژه دانشجویان رشته های کشاورزی بعنوان همیار طبیعت استقبال می کند .

معاون اداره آموزش، ترویج و مشارکتهای مردمی اداره کل روز گذشته با حضور در جمع دانشجویان و مدیران آموزشکده کشاورزی رضوان کرمان، با تشریح وظایف واحد های مختلف اداری در منابع طبیعی از آنان خواست بعنوان همیاران افتخاری طبیعت حضوری فعال در عرصه های منابع طبیعی داشته باشند . به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان، مهدی میرزائیان با بر شمردن سه چالش عمده و تهدید کننده امنیت زیستی بشر در آینده یعنی تغییرات اقلیمی، کمبود آب شیرین و بیابان زایی افزود: قدر مسلم اینکه بشر در بوجود آوردن این چالشها نقشی اساسی ایفا نموده و یکایک ما موظف به حفظ طبیعت و مقابله در حد توان خود با این چالشها هستیم . میرزائیان حفظ پوشش گیاهی را بعنوان چتری در مقابل سرعت آب و تخریبهای ناشی از سیلاب ضرورتی اجتناب ناپذیر دانست و با نمایش چندین کلیپ و تصاویر مختلف و متنوع از پروژه های اجرا شده ، بویژه در بخش آبخیزداری برای دانشجویان، به تشریح نقش و اهمیت وجود سازه های مختلف آبخیزداری پرداخت که در سال 97برای اجرای آنها به دستور مقام معظم رهبری و از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی اعتبار ویژه ای تخصیص یافت . در این نشست همچنین رضا زمانی رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بردسیر، ظرفیت مراتع برای چرای دام را همه ساله متغیر عنوان کرد و افزود: تخصیص پروانه چرا به دامداران عرفی از وظایف اداره مرتع است که ورود و خروج دام در مراتع را همه ساله بطور دقیق مورد ارزیابی قرار می دهد و با توجه به ظرفیتهای موجود ، مجوزهای لازم به دامداران متقاضی و ذیحق از سوی واحد های مرتع به آنان اعطا خواهد شد و دامداران در قبال آن مکلف به پرداخت میزان مشخصی عوارض نیز هستند. زمانی با برشمردن اهمیت جنگلها و مراتع برای کشور، جنگلهای استان را مستعد برای هجوم آفاتی از جمله تشی و لورانتوس و همچنین آتش سوزیهای با عامل عمدتا انسانی نام برد و افزود: برای مبارزه با آفات مذکور از روش سمپاشی استفاده نمی شود و در زمینه مقابله با آتش سوزیهای احتمالی بویژه در فصل تابستان نیز از دانشجویان که بومی نقاط مختلف استان هستند خواست در این زمینه حساسیت ویژه ای برای مقابله بموقع داشته باشند و مراتب را بلافاصله با تلفن رایگان و بیست و چهار ساعته 1504 اطلاع رسانی نمایند.
تاریخ انتشار خبر: 
سه‌شنبه, ۰۲/۲۴/۱۳۹۸