بولتن الکترونیکی اداره کل منابع‌طبیعی و آبخیزداری استان کرمان


Eg 1390/02/24
Eg 1390/02/24
تاریخ انتشار خبر
سه‌شنبه: ۷/اسفند/۱۳۹۷
مدیرکل منابع طبیعی شمال استان کرمان گفت: امسال به دلیل اینکه از محل صندوق توسعه ملی اعتبارات بیشتری به این کار تعلق گرفته است، سازه‌های آبخیزداری بیشتری ساخته شده است و این سازه‌ها توانست ۱۲۰ میلیون متر مکعب از روان‌آب‌های پاییزه و زمستانه امسال را مدیریت کند. به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین استان کرمان، "مهدی رجبی‌زاده" در جمع خبرنگاران گفت: بندهای آبخیزداری پروژه‌هایی هستند که در مسیر رودخانه، دشت و مکان‌هایی از این دست ساخته می‌شوند تا سرعت آب را کم کنند. در نتیجه هنگامی که سرعت حرکت آب کم شد، آب بهتر به سفره‌های آب زیر زمینی نفوذ می‌کند. وی ادامه داد: امسال به دلیل اینکه از محل صندوق توسعه ملی اعتبارات بیشتری به این کار تعلق گرفته است، سازه‌های آبخیزداری بیشتری ساخته شده است و این سازه‌ها توانست ۱۲۰ میلیون متر مکعب از روان آب‌های پاییزه و زمستانه امسال را مدیریت کند. مدیرکل منابع طبیعی شمال استان کرمان با بیان این مطلب که مجموع سازه‌های آبخیزداری ۳۰ سال گذشته، ۳۸۰ میلیون متر مکعب روان‌آب را مدیریت کرده است، خاطرنشان کرد: با وجود اینکه بارش‌های امسال مطلوب بوده است اما هنوز ۷۰۰ میلیون متر مکعب در آب‌های زیر زمینی کمبود داریم که در صورت تامین این مقدار آب، سفره‌های ما به تعادل خواهند رسید.

دوشنبه: ۶/اسفند/۱۳۹۷
مدیرکل منابع طبیعی شمال استان کرمان گفت: امسال به دلیل اینکه از محل صندوق توسعه ملی اعتبارات بیشتری به این کار تعلق گرفته است، سازه‌های آبخیزداری بیشتری ساخته شده است و این سازه‌ها توانست 120 میلیون متر مکعب از روان‌آب‌های پاییزه و زمستانه امسال را مدیریت کند. به گزارش ایسنا منطقه کویر، "مهدی رجبی‌زاده" در جمع خبرنگاران گفت: بندهای آبخیزداری پروژه‌هایی هستند که در مسیر رودخانه، دشت و مکان‌هایی از این دست ساخته می‌شوند تا سرعت آب را کم کنند. در نتیجه هنگامی که سرعت حرکت آب کم شد، آب بهتر به سفره‌های آب زیر زمینی نفوذ می‌کند. وی ادامه داد: امسال به دلیل اینکه از محل صندوق توسعه ملی اعتبارات بیشتری به این کار تعلق گرفته است، سازه‌های آبخیزداری بیشتری ساخته شده است و این سازه‌ها توانست 120 میلیون متر مکعب از روان آب‌های پاییزه و زمستانه امسال را مدیریت کند. مدیرکل منابع طبیعی شمال استان کرمان با بیان این مطلب که مجموع سازه‌های آبخیزداری 30 سال گذشته، 380 میلیون متر مکعب روان‌آب را مدیریت کرده است، خاطرنشان کرد: با وجود اینکه بارش‌های امسال مطلوب بوده است اما هنوز 700 میلیون متر مکعب در آب‌های زیر زمینی کمبود داریم که در صورت تامین این مقدار آب، سفره‌های ما به تعادل خواهند رسید.

دوشنبه: ۶/اسفند/۱۳۹۷
مدیرکل منابع طبیعی شمال استان کرمان گفت: امسال به دلیل اینکه از محل صندوق توسعه ملی اعتبارات بیشتری به این کار تعلق گرفته است، سازه‌های آبخیزداری بیشتری ساخته شده است و این سازه‌ها توانست 120 میلیون متر مکعب از روان‌آب‌های پاییزه و زمستانه امسال را مدیریت کند. مهدی رجبی‌زاده در جمع خبرنگاران گفت: بندهای آبخیزداری پروژه‌هایی هستند که در مسیر رودخانه، دشت و مکان‌هایی از این دست ساخته می‌شوند تا سرعت آب را کم کنند. در نتیجه هنگامی که سرعت حرکت آب کم شد، آب بهتر به سفره‌های آب زیر زمینی نفوذ می‌کند. وی ادامه داد: امسال به دلیل اینکه از محل صندوق توسعه ملی اعتبارات بیشتری به این کار تعلق گرفته است، سازه‌های آبخیزداری بیشتری ساخته شده است و این سازه‌ها توانست ۱۲۰ میلیون متر مکعب از روان آب‌های پاییزه و زمستانه امسال را مدیریت کند. مدیرکل منابع طبیعی شمال استان کرمان با بیان این مطلب که مجموع سازه‌های آبخیزداری ۳۰ سال گذشته، ۳۸۰ میلیون متر مکعب روان‌آب را مدیریت کرده است، خاطرنشان کرد: با وجود اینکه بارش‌های امسال مطلوب بوده است اما هنوز ۷۰۰ میلیون متر مکعب در آب‌های زیر زمینی کمبود داریم که در صورت تامین این مقدار آب، سفره‌های ما به تعادل خواهند رسید.

سه‌شنبه: ۳۰/بهمن/۱۳۹۷
در راستای ایجاد امنیت زیستی، عملیات مالچ پاشی در سطح ۱۰۰۰ هکتار از اراضی شهرستان فهرج آغاز شد. مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان در گفت وگو با خبرگزاری خبرآنلاین گفت: از سال ۱۳۹۶ اعتبارات مالچ پاشی وارد قانون بودجه گردیده و با اعتبارت تخصیص داده شده، در سال گذشته ۲۵۰۰ هکتار از کانون های بحرانی منطقه ریگان و نرماشیرماچ پاشی شده است. مهدی رجبی زاده گفت: در سال ۹۷ تمرکز کارها روی منطقه نگین کویر فهرج بوده و حدود ۱۰۰۰ هکتار از اراضی بیابانی در فاز نخست مالچ پاشی می گردد. وی استان کرمان را پیشرو در زمینه بیابان زدایی اعلام کرد و گفت: حدود ۱۲ هزار هکتار از بیابان های شرق استان نیاز به اجرای عملیات بیابان زدایی دارندکه نزدیک به ۵ هزار هکتار از این فعالیت ها در فهرج انجام خواهد شد . این مقام مسوول اظهار امیدواری کرد: با شروع زود هنگام کار در سال آینده سریعتر به اهداف مورد نظر دست یابیم. مهدی رجبی زاده افزود: امیدواریم مطالعات سیل خیزی منطقه فهرج ، در سه ماه آینده به پایان برسد و با تخصیص اعتبار بتوانیم دو یا سه سیل بند که نقش مهمی در کنترل سیلاب و افزایش آبدهی قنوات خواهند داشت، در منطقه احداث کنیم.

دوشنبه: ۲۹/بهمن/۱۳۹۷
در راستای ایجاد امنیت زیستی، عملیات مالچ پاشی در سطح 1000 هکتار ازاراضی شهرستان فهرج آغاز شد. مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان در گفت وگو با پایگاه خبری این اداره کل گفت: از سال ۱۳۹۶ اعتبارات مالچ پاشی وارد قانون بودجه گردیده و با اعتبارت تخصیص داده شده، در سال گذشته ۲۵۰۰ هکتار از کانون های بحرانی منطقه ریگان و نرماشیرماچ پاشی شده است. مهدی رجبی زاده گفت: در سال ۹۷ تمرکز کارها روی منطقه نگین کویر فهرج بوده و حدود ۱۰۰۰ هکتار از اراضی بیابانی در فاز نخست مالچ پاشی می گردد. وی استان کرمان را پیشرو در زمینه بیابان زدایی اعلام کرد و گفت: حدود ۱۲ هزار هکتار از بیابان های شرق استان نیاز به اجرای عملیات بیابان زدایی دارندکه نزدیک به ۵ هزار هکتار از این فعالیت ها در فهرج انجام خواهد شد . این مقام مسوول اظهار امیدواری کرد: با شروع زود هنگام کار در سال آینده سریعتر به اهداف مورد نظر دست یابیم. مهدی رجبی زاده افزود: امیدواریم مطالعات سیل خیزی منطقه فهرج ، در سه ماه آینده به پایان برسد و با تخصیص اعتبار بتوانیم دو یا سه سیل بند که نقش مهمی در کنترل سیلاب و افزایش آبدهی قنوات خواهند داشت، در منطقه احداث کنیم.

شنبه: ۲۷/بهمن/۱۳۹۷
پنجشنبه: ۲۵/بهمن/۱۳۹۷
چهارشنبه: ۲۴/بهمن/۱۳۹۷
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان اظهار کرد: انجمن های محلی حفاظت از منابع طبیعی در استان کرمان 141انجمن است که حدود 4 هزار و 200 نفر عضو دارند. مهدی رجبی‌زاده در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایسنا منطقه کویر، با بیان این مطلب که با توجه به فرموده مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه فرهنگ منابع طبیعی باید به معارف عمومی تبدیل شود، گفت: در منابع طبیعی به دلیل گستردگی منابع و وظایف، به تنهایی نمی‌توانیم کار کنیم و باید مردم در حفاظت به کمک ما بیایند. وی ادامه داد: در حوزه مشارکت های مردمی، از 13 سال قبل طرح آموزش کودکان دبستانی را با عنوان « کودکان دوست‌دار طبیعت» اجرا می‌کنیم و در این طرح 941 هزار نفر ساعت آموزش داده‌ایم گفتنی است که این طرح در 11 شهرستان اجرا شده است. مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان عنوان کرد: انجمن‌های محلی حفاظت از منابع طبیعی نیز 141 مورد در استان شکل گرفته که حدود 4 هزار و 200 عضو دارند. وی با اشاره به اینکه 2 هزارو 500 نفر در طرح همیاران طبیعت آموزش دیده اند، اظهار کرد: 64 گروه مردمی اطفاء حریق در سطح استان تشکیل داده‌ایم. رجبی‌زاده تصریح کرد: در زمینه حفاظت از جنگل‌ها و منابع طبیعی استان کرمان، براساس نُرم سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، باید 400 نیروی حفاظتی داشته باشیم که حدود 60 نیرو داریم لذا فشار خیلی سنگینی روی همکاران بنده است.

چهارشنبه: ۲۴/بهمن/۱۳۹۷
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان: انجمن های محلی حفاظت از منابع طبیعی در استان کرمان ۱۴۱ انجمن است که حدود ۴ هزار و ۲۰۰ نفر عضو دارند.به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین استان کرمان، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان اظهار داشت:با توجه به فرموده مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه : فرهنگ منابع طبیعی باید به معارف عمومی تبدیل شود، تأکید کرد: در منابع طبیعی به دلیل گستردگی منابع و وظایف، به تنهایی نمی توانیم کار کنیم و باید مردم در حفاظت به کمک ما بیایند. مهدی رجبی زاده گفت: در حوزه مشارکت های مردمی، از ۱۳ سال قبل طرح آموزش کودکان دبستانی را با عنوان " کودکان دوست دار طبیعت" اجرا می کنیم و در این طرح ۹۴۱ هزار نفر ساعت آموزش داده ایم و در ۱۱ شهرستان کار انجام می شود. وی بیان کرد: انجمن های محلی حفاظت از منابع طبیعی نیز ۱۴۱ مورد در استان شکل گرفته که حدود ۴ هزار و ۲۰۰ عضو دارند. مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان با اشاره به اینکه ۲ هزارو ۵۰۰ نفر در طرح همیاران طبیعت آموزش دیده اند، اظهار کرد: ۶۴ گروه مردمی اطفاء حریق تشکیل داده ایم. وی بیان کرد: در زمینه حفاظت از جنگل ها و منابع طبیعی استان کرمان ، براساس نُرم سازمان جنگل ها ،مراتع و آبخیزداری کشور ،باید ۴۰۰ نیروی حفاظتی داشته باشیم که حدود ۶۰ نیرو داریم و فشار خیلی سنگینی روی همکاران بنده است.

چهارشنبه: ۲۴/بهمن/۱۳۹۷
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، مهدی رجبی زاده مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان گفت: با توجه به فرموده مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه «فرهنگ منابع طبیعی باید به معارف عمومی تبدیل شود»، تأکید کرد: در منابع طبیعی به دلیل گستردگی منابع و وظایف، به تنهایی نمی‌توانیم کار کنیم و باید مردم در حفاظت به کمک ما بیایند. وی افزود: در حوزه مشارکت‌های مردمی، از ۱۳ سال قبل طرح آموزش کودکان دبستانی را با عنوان «کودکان دوست دار طبیعت» اجرا می‌کنیم و در این طرح ۹۴۱ هزار نفر ساعت آموزش داده ایم و در ۱۱ شهرستان کار انجام می‌شود. رجبی زاده بیان کرد: انجمن‌های محلی حفاظت از منابع طبیعی نیز ۱۴۱ مورد در استان شکل گرفته که حدود چهار هزار و ۲۰۰ عضو دارند. مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان با اشاره به اینکه دو هزار و ۵۰۰ نفر در طرح همیاران طبیعت آموزش دیده اند، اظهار کرد: ۶۴ گروه مردمی اطفاء حریق تشکیل داده ایم. وی بیان کرد: در زمینه حفاظت از جنگل‌ها و منابع طبیعی استان کرمان، براساس نُرم سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور، باید ۴۰۰ نیروی حفاظتی داشته باشیم که حدود ۶۰ نیرو داریم.

چهارشنبه: ۲۴/بهمن/۱۳۹۷
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان گفت: انجمن های محلی حفاظت از منابع طبیعی در استان کرمان ۱۴۱ انجمن است که حدود ۴ هزار و ۲۰۰ نفر عضو دارند. به گزارش خبرگزاری برنا از کرمان؛ مهدی رجبی زاده در این خصوص اظهار داشت:با توجه به فرموده مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه : فرهنگ منابع طبیعی باید به معارف عمومی تبدیل شود، تأکید کرد: در منابع طبیعی به دلیل گستردگی منابع و وظایف، به تنهایی نمی توانیم کار کنیم و باید مردم در حفاظت به کمک ما بیایند. مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان گفت: در حوزه مشارکت های مردمی، از ۱۳ سال قبل طرح آموزش کودکان دبستانی را با عنوان " کودکان دوست دار طبیعت" اجرا می کنیم و در این طرح ۹۴۱ هزار نفر ساعت آموزش داده ایم و در ۱۱ شهرستان کار انجام می شود. وی بیان کرد: انجمن های محلی حفاظت از منابع طبیعی نیز ۱۴۱ مورد در استان شکل گرفته که حدود ۴ هزار و ۲۰۰ عضو دارند. مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان با اشاره به اینکه ۲ هزارو ۵۰۰ نفر در طرح همیاران طبیعت آموزش دیده اند، اظهار کرد: ۶۴ گروه مردمی اطفاء حریق تشکیل داده ایم. وی بیان کرد: در زمینه حفاظت از جنگل ها و منابع طبیعی استان کرمان ، براساس نُرم سازمان جنگل ها ،مراتع و آبخیزداری کشور ،باید ۴۰۰ نیروی حفاظتی داشته باشیم که حدود ۶۰ نیرو داریم و فشار خیلی سنگینی روی همکاران بنده است.

چهارشنبه: ۲۴/بهمن/۱۳۹۷
کرمان - مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان گفت: انجمن های محلی حفاظت از منابع طبیعی در استان کرمان ۱۴۱ انجمن است که حدود چهار هزار و ۲۰۰ نفر عضو دارند. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان، مهدی رجبی زاده اظهار داشت: با توجه به فرموده مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه «فرهنگ منابع طبیعی باید به معارف عمومی تبدیل شود»، تأکید کرد: در منابع طبیعی به دلیل گستردگی منابع و وظایف، به تنهایی نمی توانیم کار کنیم و باید مردم در حفاظت به کمک ما بیایند. رجبی زاده گفت: در حوزه مشارکت های مردمی، از ۱۳ سال قبل طرح آموزش کودکان دبستانی را با عنوان «کودکان دوست دار طبیعت» اجرا می کنیم و در این طرح ۹۴۱ هزار نفر ساعت آموزش داده ایم و در ۱۱ شهرستان کار انجام می شود. وی بیان کرد: انجمن های محلی حفاظت از منابع طبیعی نیز ۱۴۱ مورد در استان شکل گرفته که حدود چهار هزار و ۲۰۰ عضو دارند. مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان با اشاره به اینکه دو هزار و ۵۰۰ نفر در طرح همیاران طبیعت آموزش دیده اند، اظهار کرد: ۶۴ گروه مردمی اطفاء حریق تشکیل داده ایم. وی بیان کرد: در زمینه حفاظت از جنگل ها و منابع طبیعی استان کرمان، براساس نُرم سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور، باید ۴۰۰ نیروی حفاظتی داشته باشیم که حدود ۶۰ نیرو داریم و فشار خیلی سنگینی روی همکاران بنده است.

چهارشنبه: ۲۴/بهمن/۱۳۹۷
کرمان - ایرنا - مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان گفت: 141انجمن محلی حفاظت از عرصه های منابع طبیعی با حدود 4 هزار و 200 عضو در این استان تشکیل شده است.مهدی رجبی زاده روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با اشاره به فرموده مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه فرهنگ منابع طبیعی باید به معارف عمومی تبدیل شود، افزود: دولت به علت گستردگی منابع و وظایف، به تنهایی نمی تواند از عهده حفاظت از منابع طبیعی برآید لذا مردم نیز باید در این حوزه به ما کمک کنند. وی اظهار داشت: در حوزه مشارکت های مردمی، از 13 سال پیش طرح آموزش کودکان دبستانی را با عنوان 'کودکان دوست دار طبیعت' اجرا می کنیم. مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان ادامه داد: 941 هزار نفرساعت آموزش در قالب این طرح ارائه شده و 11 شهرستان تحت پوشش طرح قرار گرفته است. وی با اشاره به اینکه 2 هزار و 500 نفر در طرح همیاران طبیعت توسط اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان آموزش دیده اند، تصریح کرد: 64 گروه مردمی اطفای حریق تاکنون در استان تشکیل داده ایم. رجبی زاده افزود: براساس نُرم سازمان جنگل ها ،مراتع و آبخیزداری کشور ،باید 400 نفر نیرو در زمینه حفاظت از جنگل ها و منابع طبیعی استان کرمان، داشته باشیم که تنها 60 نیرو داریم.

سه‌شنبه: ۲۳/بهمن/۱۳۹۷
سه‌شنبه: ۲۳/بهمن/۱۳۹۷
اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بردسیر در دهه فجر امسال و در نمایشگاه دستاوردهای چهل ساله انقلاب اسلامی که در گلزار شهدای شهرستان و همزمان با یادواره دویست و شصت و هشت شهید شهرستان بردسیر تشکیل گردید حضوری فعال داشت. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بردسیر، معرفی گیاهان دارویی شهرستان، توزیع بروشورهای آموزشی و ترویجی و ارائه دست ساخته های دانش آموزان که از مواد بازیافتی تهیه شده بود غرفه ای پر بیننده را در نمایشگاه سالجاری رقم زد. در ایام برگزاری این نمایشگاه، تقی زاده جانشین وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، فرماندار و امام جمعه شهرستان از جمله مسئولینی بودند که از غرفه منابع طبیعی بازدید نمودند و توسط رئیس اداره شهرستان توضیحات لازم در رابطه با دستاوردهای انقلاب در طول چهل سال به آنان داده شد .

سه‌شنبه: ۲۳/بهمن/۱۳۹۷
پروژه نهالکاری و بیابان زدایی با مشارکت شرکت فولاد زرند ایرانیان در سطح دویست هکتار در مناطق کویری فتح آباد و چاه غلامعلی شهرستان زرند در دهه فجر انقلاب اسلامی آغاز گردید. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان زرند، در این مراسم که معاون عمرانی استاندار، مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری، نماینده مردم زرند و کوهبنان در مجلس شورای اسلامی و مسئولین شهرستانی حضور داشتند، مهدی رجبی زاده با بیان گزارشی از روند اجرای طرح های مشارکتی با صنایع و معادن استان و استقبال مسئولین صنایع از دعوت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری بمنظور مشارکت در طرحهای احیای مراتع و همچنین طرح مدیریت جامع حوزه های آبخیز در زرند و موفقیت هایی که این همیاری در استان بدنبال داشته است، خواهان حمایت مسئولین از اجرای اینگونه طرحها شد. همچنین با حضور جمعی از عشایر و اهالی روستاهای فتح آباد و چاه غلامعلی سنگ و شریف آباد جشنواره عشایری روستایی به همت اعضاء کمیته توسعه روستاهای طرح جامع حوزه آبخیز غرب و جنوب یزدان آباد برگزار شد. امیری نماینده مردم زرند و کوهبنان در مجلس شورای اسلامی در حاشیه این مراسم با تاکید بر اهمیت طرحهای آبخیزداری اجرای این طرحها را گامی مهم درکنترل ریزگردها و تثبیت شن های روان منطقه دانست.

پنجشنبه: ۱۸/بهمن/۱۳۹۷
کرمان - ایرنا - مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان گفت: با توجه کاهش بارندگی ها تولید علوفه خشک در این استان از 65 به 30 کیلوگرم در هکتار رسیده است.مهدی رجبی زاده روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با اشاره به اینکه در حال حاضر حفظ منابع طبیعی و محیط زیست یکی از اولویت های اصلی دولت ها در جهان است افزود: در شمال استان کرمان 6.2 میلیون هکتار مرتع وجود دارد که هفت درصد از مراتع کشور را شامل می شود. وی با اشاره به اینکه مراتع درجه یک استان کرمان 23 هزار هکتار است گفت: مراتع متوسط 19 و نیم درصد و مراتع فقیر 80 درصد از مراتع استان را شامل می شود. مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان با بیان اینکه بررسی ها نشان داده هر سال 15 هزار هکتار از مراتع ما تبدیل به بیابان می شود تصریح کرد: کرمان استانی کم بارش است و در اقلیم خشک و نیمه خشک قرار دارد و به همین دلیل کاهش علوفه خشک را شاهد هستیم. وی با اشاره به اینکه طی سال گذشته 2 و نیم میلیون واحد دامی در استان کرمان وجود داشته است گفت: 2 برابر ظرفیت مراتع در استان دام وجود دارد و تقریبا گوشت قرمز (گوسفندی) که در استان مصرف و از 60 درصد از علوفه متکی بر تولید مراتع تغذیه می شود. رجبی زاده با اشاره به اینکه جنبه های دیگر مرتع برای ما اهمیت ویژه ای دارد بیان داشت: در 40 سال گذشته در 5.8 میلیون هکتار مراتع استان ممیزی مرتع انجام داده ایم و بیش از 90 درصد از مراتع ممیزی هستند. وی افزود: در حال حاضر 2.5 میلیون هکتار به طرح مرتع داری داده ایم و 40 درصد از مراتع استان را در قالب یک قرارداد رسمی مدیریت می کنیم.

پنجشنبه: ۱۸/بهمن/۱۳۹۷
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان گفت: با توجه کاهش بارندگی ها تولید علوفه خشک در این استان از 65 به 30 کیلوگرم در هکتار رسیده است. به گزارش خبرگزاری برنا از کرمان؛ مهدی رجبی زاده با اشاره به اینکه در حال حاضر حفظ منابع طبیعی و محیط زیست یکی از اولویت های اصلی دولت ها در جهان است افزود: در شمال استان کرمان ۶٫۲ میلیون هکتار مرتع وجود دارد که هفت درصد از مراتع کشور را شامل می شود. وی با اشاره به اینکه مراتع درجه یک استان کرمان ۲۳ هزار هکتار است گفت: مراتع متوسط ۱۹ و نیم درصد و مراتع فقیر ۸۰ درصد از مراتع استان را شامل می شود. مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان با بیان اینکه بررسی ها نشان داده هر سال ۱۵ هزار هکتار از مراتع ما تبدیل به بیابان می شود تصریح کرد: کرمان استانی کم بارش است و در اقلیم خشک و نیمه خشک قرار دارد و به همین دلیل کاهش علوفه خشک را شاهد هستیم. وی با اشاره به اینکه طی سال گذشته ۲ و نیم میلیون واحد دامی در استان کرمان وجود داشته است گفت: ۲ برابر ظرفیت مراتع در استان دام وجود دارد و تقریبا گوشت قرمز (گوسفندی) که در استان مصرف و از ۶۰ درصد از علوفه متکی بر تولید مراتع تغذیه می شود. رجبی زاده با اشاره به اینکه جنبه های دیگر مرتع برای ما اهمیت ویژه ای دارد بیان داشت: در ۴۰ سال گذشته در ۵٫۸ میلیون هکتار مراتع استان ممیزی مرتع انجام داده ایم و بیش از ۹۰ درصد از مراتع ممیزی هستند. وی افزود: در حال حاضر ۲٫۵ میلیون هکتار به طرح مرتع داری داده ایم و ۴۰ درصد از مراتع استان را در قالب یک قرارداد رسمی مدیریت می کنیم.

چهارشنبه: ۱۷/بهمن/۱۳۹۷
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان با بیان اینکه تولید علوفه خشک به علت کم بارشی استان، از ۶۵ کیلوگرم در هکتار به ۳۰ کیلوگرم در هکتار کاهش پیدا کرده گفت: در حال حاضر حفظ منابع طبیعی و محیط زیست یکی از اولویت های اصلی دولت ها در جهان است. به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین استان کرمان، مهدی رجبی زاده اظهار داشت: در شمال استان کرمان ۶.۲ میلیون هکتار مرتع داریم که ۷ درصد مراتع کشور را شامل می شود. وی گفت: به دلیل کم بارشی ، مراتع درجه یک ما ،۲۳ هزار هکتار، مراتع متوسط ۱۹ و نیم درصد و مراتع فقیر ما ۸۰ درصد هستند و بررسی ها نشان داده هر سال ۱۵ هزار هکتار از مراتع ما تبدیل به بیابان می شوند. این مقام مسوول با بیان اینکه کرمان استانی کم بارش و در اقلیم خشک و نیمه خشک قرار دارد، تصریح کرد: تولید علوفه خشک در استان از ۶۵ کیلوگرم در هکتار به ۳۰ کیلوگرم کاهش یافته و تا سال گذشته ۲ و نیم میلیون واحد دامی در استان داشتیم که دو برابر ظرفیت مراتع، دام وجود داشت و تقریبا گوشت قرمز(گوسفندی) که در استان مصرف می شود، ۶۰ درصد از علوفه متکی بر تولید مراتع تغذیه می شود. وی با اشاره به اینکه جنبه های دیگر مرتع برای ما اهمیت ویژه ای دارد، گفت: در ۴۰ سال گذشته در ۵.۸ میلیون هکتار مراتع استان ممیزی مرتع انجام داده ایم و بیش از ۹۰ درصد از مراتع ما ممیزی هستند و تا امروز ۲ و نیم میلیون هکتار طرح مرتع داری داده ایم و ۴۰ درصد از مراتع استان را در قالب یک قرارداد رسمی مدیریت می کنیم.

چهارشنبه: ۱۷/بهمن/۱۳۹۷
معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور با اهدای لوح تقدیر از مدیرکل و همکاران ایشان به دلیل کسب رتبه برتر در طرح موسوم به تداوم تا 1400در سه ماهه سوم سال 97قدردانی نمود . به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان ، در متن این حکم ،مسعود منصور ضمن سپاس از همت والا و بیدریغ مهدی رجبی زاده و معاونین و کارشناسان اداره کل در دستیابی به این موفقیت، دوام عزت و تداوم حضور همکاران در رسیدن به اهداف حفاظت و اعتلای منابع طبیعی و توسعه پایدار ایران اسلامی را آرزو نموده است.

چهارشنبه: ۱۷/بهمن/۱۳۹۷
مامورین پاسگاه ویژه حفاظت منابع طبیعی شهرستان کرمان حین گشت نامحسوس در محدوده تاغزارها ی کرمان موفق به شناسایی و توقیف یکدستگاه خودرو حامل چوب تاغ شدند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان کرمان، امین کاظمی زاده مسئول عملیات پاسگاه ویژه حفاظت منابع طبیعی شهرستان با اعلام مطلب فوق افزود: دو نفر از اتباع بیگانه و هفت تن از عواملی که مشغول تخریب جنگلها و احداث کپر بودند نیز حین گشت زنی که با حضور رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان و فرمانده پاسگاه ویزه صورت گرفته بود ، دستگیر و تحویل مقامات قضایی شدند. در همین ارتباط، رحمت ا... باقری با تاکید بر اهمیت حیاتی تاغزارهای کرمان از عموم همشهریان فهیم و طبیعت دوست کرمان درخواست نمود تا در صورت مشاهده افراد سودجو مراتب را در سریعترین زمان ممکن با شماره تلفن 24ساعت 1504 اطلاع رسانی نمایند.

چهارشنبه: ۱۷/بهمن/۱۳۹۷
ارائه خدمات به موقع، دقیق و کارا در تمام ساعات شبانه روز از طریق وسائل ارتباطی، راهکاری برای افزایش بهره وری و ارتقای سطح خدمت رسانی است که نتیجه آن افزایش سطح رضایتمندی مراجعین بوده و اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان انار در رسیدن به آن پیشگام است . به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان انار، جلال حسن شاهی با اعلام مطلب فوق اظهار داشت: اداره منابع طبیعی و آبخیزداری انار در واحد های مختلف اداری و بویژه در بخش های ارباب رجوع محور فعالیتهای چشمگیری انجام داده است که از آن جمله می توان از اجرای کامل کاداستر و سرعت بخشی به پاسخ استعلامات و کاهش اشتباهات نام برد . در واحد مرتع نیز با راه اندازی سامانه تمدید پروانه چرای دام ، اطلاعات 49 پرونده عرفی و 19کارت چرای دام تمدید گردیده و باعث رضایت مراجعین و کاهش هزینه ها و سوق دادن فعالیتها از شکل سنتی به الکترونیکی فراهم گردیده است . رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان انار افزود: امور مالی این اداره در ثبت اطلاعات اموال دولتی در سامانه سادا پیشگام بوده و واحد حقوقی نیز اطلاعات تمامی پرونده های تخریب و تصرف را در سامانه دادرس ثبت نموده است . حسن شاهی ضمن قدردانی از تلاش همکاران در نیل به این دستاوردها گفت تا پایان سال جاری و با تکمیل اجرای ماده 56 بر روی اراضی فاقد سابقه که غالبا در حریم شهر انار واقع شده اند و همچنین اتمام تحویل و تحول اراضی ملی در محدوده طرح های هادی تمامی روستاهای شهرستان ( اجرای ماده 4 قانون ساماندهی و عرضه مسکن ) با همکاری بخش ممیزی اراضی و استعداد یابی اداره کل گام بزرگ دیگری در نیل به اهداف سازمان برخواهیم داشت .

چهارشنبه: ۱۷/بهمن/۱۳۹۷
مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان گفت: تولید علوفه خشک به علت کم بارشی استان ، از 65 کیلوگرم در هکتار به 30 کیلوگرم در هکتار کاهش یافته است. به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، مهدی رجبی زاده مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان افزود: در حال حاضر حفظ منابع طبیعی و محیط زیست یکی از اولویت های اصلی دولت ها در جهان است. وی اظهار داشت: در شمال استان کرمان 6.2 میلیون هکتار مرتع داریم که 7 درصد مراتع کشور را شامل می شود . رجبی زاده تصریح کرد : هم اکنون به دلیل کم بارشی ، مراتع درجه یک ما ،23 هزار هکتار ، مراتع متوسط 19 و نیم درصد و مراتع فقیر ما 80 درصد هستند و بررسی ها نشان داده هر سال 15 هزار هکتار از مراتع ما تبدیل به بیابان می شوند. وی با اشاره به اینکه کرمان استانی کم بارش و در اقلیم خشک و نیمه خشک قرار دارد، عنوان کرد: تولید علوفه خشک در استان از 65 کیلوگرم در هکتار به 30 کیلوگرم کاهش یافته و تا سال گذشته 2 و نیم میلیون واحد دامی در استان داشتیم که دو برابر ظرفیت مراتع، دام وجود داشت و تقریبا گوشت قرمز(گوسفندی) که در استان مصرف می شود، 60 درصد از علوفه متکی بر تولید مراتع تغذیه می شود. رجبی زاده با اشاره به اینکه جنبه های دیگر مرتع برای ما اهمیت ویژه ای دارد، گفت: در 40 سال گذشته در 5.8 میلیون هکتار مراتع استان ممیزی مرتع انجام داده ایم و بیش از 90 درصد از مراتع ما ممیزی هستند و تا امروز 2 و نیم میلیون هکتار طرح مرتع داری داده ایم و 40 درصد از مراتع استان را در قالب یک قرارداد رسمی مدیریت می کنیم.

سه‌شنبه: ۱۶/بهمن/۱۳۹۷
سه‌شنبه: ۱۶/بهمن/۱۳۹۷
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان گفت: 23 میلیارد مترمکعب حجم بارش های سالانه است که 70 درصد آن تبخیر می شود و 2.2 میلیارد مترمکعب روان آب داریم که باید روی آن کار کرد. به گزارش خبرگزاری برنا از کرمان؛ مهدی رجبی زاده با اشاره به اینکه 700 میلیون مترمکعب بیلان منفی سفره های آب زیرزمینی استان کرمان است، افزود: عمده کارهای آبخیزداری در استان در سال های بعد از انقلاب و در 25 سال گذشته انجام شده که 33 میلیون مترمکعب عملیات مختلف اجرا و 360 میلیون مترمکعب آب را توانستیم مدیریت کنیم که حاصل این اقدامات، امکان نفوذ حدود 90 میلیون مترمکعب آب به سفره زیرزمینی بوده است. وی با اشاره به اینکه کرمان سومین استان سیل خیز کشور به دلیل عدم مدیریت بارش است، تصریح کرد: اگر بتوانیم سالانه 400 میلیون مترمکعب آب به سفره زیرزمینی هدایت کنیم، بیلان منفی 300 میلیون مترمکعب می شود. رجبی زاده بیان کرد: امسال کار بزرگی را از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی انجام دادیم و از 25 میلیارد تومان اعتبار شمال استان در 15 شهرستان و در 27 حوزه آبخیز کار کردیم و حاصل این فعالیت ها، مدیریت 21 میلیون مترمکعب بارش بود که از این محل 6.4 میلیون مترمکعب آب به سفره تغذیه می شود. مدیرکل منابع طبیعی استان کرمان گفت: 10 هزار هکتار عملیات بیولوژیک جنگل و مرتع کاری از محل اعتبارات نیز انجام شده و حدود 280 میلیون تومان برای جایگزینی سوخت و توزیع وسایل گرمایشی رایگان در روستاها صورت گرفته تا از قطع درختان جلوگیری شود.